Lojalumo sistemos taisyklės ir privatumo politika


ČIA PLIUS privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymas

Užpildant Anketą klientas pateikia ČIA PLIUS programai vykdyti ir administruoti asmens duomenis: ČIA PLIUS kortelės numeris, vardas, gimimo data, gyvenamoji vietovė, elektroninis paštas, telefono numeris, lytis, šeimos narių skaičius. Anketoje būtina užpildyti elektroninį paštą arba telefono numerį pasirinktinai. Vardo, lyties, adreso galima neužpildyti. Bendrovė nerenka klientų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti jų tapatybę.

Kliento Anketoje pateiktus asmens duomenis Bendrovė naudoja ČIA PLIUS programos administravimo, bendravimo su klientu tikslais, taip pat teikiant klientui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (tik tuo atveju, jei klientas davė sutikimą tokiems pasiūlymams gauti). Šiuos duomenis bendrovė saugo ne ilgiau, kaip iki kortelės galiojimo pabaigos.

Bendrovė taip pat renka ir sistemina informaciją apie prekes, kurias įsigyja klientai naudodamiesi ČIA PLIUS kortele. Toks informacijos apdorojimas užtikrina galimybę pateikti kliento poreikius atitinkančius asmeninius pasiūlymus. Ši prekių pirkimo informaciją saugojama ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Asmuo, pateikdamas užpildytą Anketą kortelei gauti, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Bendrovės vykdomos ČIA PLIUS nuolaidų programos vykdymo ir administravimo tikslu. Asmuo savo sutikimą duoda pasirašydamas anketoje ČIA PLIUS kortelei gauti. Anketą galite rasti kiekvienoje ČIA parduotuvėje arba internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt. Asmenims nesutikusiems su savo Asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, anketa yra nepriimama ir Kortelė neišduodama.

Kortelės turėtojo Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka tik tuo atveju, jei kortelės turėtojas yra davęs sutikimą Anketoje. Sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus klientas gali patvirtinti pildydamas ČIA PLIUS kortelės Anketą ir (ar) savo ČIA PLIUS internetinėje paskyroje www.ciaplius.lt. Kortelės turėtojo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Bendrovė ar pasirinkti programos partneriai, šių duomenų pagrindu, suformuotų ir siųstų Kortelės turėtojui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su vykdoma ČIA PLIUS programa. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus susisiekę el. pašto adresu korteles@ciamarket.lt arba savo ČIA PLIUS programos paskyroje www.ciaplius.lt.

Duomenų apsaugos teisės aktai kortelės turėtojui suteikia daug teisių, susijusių su asmens duomenų apsauga. Kortelės turėtojas turi teisę bet kada susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti juos ištaisyti, papildyti, pareikšti nesutikimą, perkelti, apriboti, sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų reikalavimų. Nurodytomis teisėmis Kortelės turėtojas gali pasinaudoti bet kurioje ČIA parduotuvėje pateikęs prašymą raštu arba el. paštu. Taip pat bet kuriuo tai gali padaryti prisijungus prie savo ČIA PLIUS profilio ir patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus, pvz., vardą, kontaktinę informaciją ir pan.

Nepaisant to, kad Bendrovės tvarkomi duomenys nesuteikia galimybės identifikuoti ir nustatyti kortelės turėtojo tapatybės, bendrovė patvirtinta, kad kortelės turėtojo asmens duomenys yra tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų ES bei LR teisės aktų reikalavimais.

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti klientų duomenų konfidencialumą ir neatskleisti kliento duomenų tretiesiems asmenims, nesusijusiems su Bendrove ar ČIA PLIUS lojalumo programa. Tačiau Bendrovė turi teisę perduoti kliento duomenis tretiesiems asmenims, kurie teikia Bendrovei paslaugas ar atlieka darbus, susijusius su tinkamu ČIA PLIUS programos vykdymu, o taip pat valstybės (savivaldybės) institucijoms, kurios turi teisę gauti kliento duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Trečiųjų įmonių galimybė naudoti klientų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo bendrovei tikslais.

Iškilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis adresu: korteles@ciamarket.lt.